Bel mij terug
Direct bezwaar maken door een gespecialiseerde advocaat

Bezwaar tegen besluit over WW

WW

Een Werkloosheidswet-uitkering (ww) is een uitkering die door het UWV wordt vertrekt om een tijdelijk verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen. De Werkloosheidswet legt een uitkeringsgerechtigde allerlei verplichtingen op zoals bijvoorbeeld een sollicitatieplicht en een inlichtingenplicht. Deze inlichtingenplicht houdt in dat alle informatie die van belang kan zijn voor het vaststellen van het recht op ww aan het UWV doorgegeven moeten worden. Het gaat dan onder meer om wijzigingen met betrekking tot neveninkomsten .

Bezwaar WW

Aanvraag uitkering afgewezen

Is uw aanvraag voor een ww/uitkering door het UWV afgewezen, dan kunnen onze gespecialiseerde advocaten u doorgaans bijstaan bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente of het instellen van beroep bij de rechtbank.

Uitkering geschorst of beeindigd

Als uw uitkering gekort, gestopt, geschorst of beëindigd is dan is er altijd reden om in bezwaar te gaan (tenzij u natuurlijk werk gevonden hebt). Ook dan kunt u zich bij laten staan door onze specialisten. 

Terugbetalen ww en boete

Als uw uitkering gekort of gestopt is, dan volgt er meestal ook een terugvordering van de bijstand en soms een boete. Naast het bezwaar tegen de stopzetting of korting van de uitkering dient apart bezwaar gemaakt worden tegen de terugbetaling van de teveel ontvangen bijstand en tegen de boete. 

Beroep ww

In een gerechtelijke procedure (beroep), vindt geen volledige herbeoordeling plaats, maar gaat de rechter kijken of het UWV zich bij de behandeling van uw bezwaarschrift aan de werkloosheidswet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Als de rechter oordeelt dat de stopzetting van de uitkering, de terugbetaling van de ww of de opgelegde boete onterecht is, moet het bezwaar opnieuw door het UWV worden beoordeeld.

Voorlopige voorziening

Naast het maken van bezwaar of het instellen van beroep inzake ww, kan er ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank als u in acute problemen bent of dreigt te komen. Bijvoorbeeld als uw verhuurder met huisuitzetting dreigt vanwege een betalingsachterstand of als het gas- en licht afgesloten gaat worden. In die gevallen kan uw zaak versneld aan de rechtbank worden voorgelegd. Deze gaat dan in eerste instantie kijken of u een spoedeisend belang hebt en vervolgens of uw bezwaarschrift over uw uitkering kans van slagen heeft. Als beide vragen met ja beantwoord zijn, wordt het UWV verplicht om gedurende de bezwaar- of beroepsprocedure uw uitkering door te betalen.

Neem contact op voor rmeer informatie.

Meer informatie of direct bezwaar laten makenDoor het invullen van het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze specialisten. U hoeft dan alleen uw contactgegevens in te vullen en uw vraag te stellen.

Als het u al geheel duidelijk is en u weet zeker dat u door één van onze advocaten bezwaar wilt laten maken, dan vult u alle velden in. Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee.

Een advocaat zal binnen 24 uur contact met u opnemen. Na het gesprek met u wordt een zogenaamd pro-forma bezwaar- (respectievelijk beroeps-) schrift opgesteld waarin uw dossier opgevraagd wordt bij het desbetreffende bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de gemeente of het UWV) en daarnaast om een extra termijn wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar (of beroep). Uw dossier wordt doorgaans binnen 1 á 2 weken door het bestuursorgaan opgestuurd aan uw advocaat. Zodra het dossier binnen is, zal uw advocaat hiervan een scan naar u toesturen. U kunt dan uw commentaar geven op de feiten die in het dossier staan en uw advocaat gaat kijken of het bestuursorgaan zich aan de wet, het eigen beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Samen met uw verhaal zal uw advocaat dan de gronden van het bezwaar aanvullen.