Direct bezwaar maken door een gespecialiseerde advocaat

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

De overheid heeft diverse maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Deze maatregelen hebben enorme financiële gevolgen voor veel bedrijven. Om deze bedrijven financiële steun te bieden zijn meerdere regelingen in het leven geroepen, waaronder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Recht op NOW?

Werkgevers die door de coronacrisis een omzetdaling verwachten van ten minste 20% kunnen aanspraak maken op de NOW. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten om de werkgelegenheid te behouden. De aanvraag voor de tegemoetkoming op basis van de NOW moet bij het UWV worden ingediend.

Beslissing UWV: afwijzing NOW

Het UWV kan om meerdere redenen uw aanvraag voor de financiële tegemoetkoming afwijzen. Als de NOW-aanvraag is afgewezen kan een gespecialiseerd advocaat tegen die beslissing bezwaar voor u maken. Het netwerk van de bezwaardesk bestaat uit meerdere gespecialiseerde advocaten die namens u bezwaar kunnen maken. Als u het contactformulier invult, zal een gespecialiseerde advocaat contact met u opnemen om de zaak vrijblijvend met u te bespreken.

Vraag direct een gratis gesprek aan via het contactformulier.

Of bel zelf: 088 - 181 0 300

Beslissing UWV: voorschot tegemoetkoming NOW

Als het UWV besluit dat de aanvraag wordt toegekend, ontvangt u een ‘voorschot tegemoetkoming NOW’. De subsidie is maximaal 90% van de gemaximeerde loonsom. Het voorschot bedraagt 80% van de te verwachten subsidie.

Beslissing UWV: terugbetaling uitkering / terugvordering voorschot

Voor de definitieve vaststelling van het recht op de NOW subsidie moet de werkgever binnen 24 weken na 31 mei 2020 nogmaals een aanvraag indienen bij het UWV. Bij die aanvraag moet een accountantsverklaring worden gevoegd. Als deze aanvraag niet dan wel onvolledig wordt ingediend - of uit de accountantsverklaring blijkt dat de omzetdaling minder is - dan zal het UWV van de subsidie (die al dan niet wordt toegekend) het te veel betaalde bedrag van u terugvorderen.

Bezwaar tegen besluit terugvordering NOW

Ook tegen het besluit tot terugvordering van het te veel betaalde bedrag kan een bezwaarschrift worden ingediend.

Vrijblijvende hulp bij het maken van bezwaar of beroep

Het financieel belang is doorgaans groot. Daarom is het raadzaam de mogelijkheden vrijblijvend met een gespecialiseerde advocaat te bespreken. De advocaat kan namens u bezwaar maken. Als u acute financiële problemen heeft kan er tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend.

Bijstand van de advocaat is mogelijk kosteloos als u een rechtsbijstandverzekering hebt of aanspraak kan maken op gefinancierde rechtsbijstand. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zal bijstand worden verleend op basis van een uurtarief of een vaste prijsafspraak.

Vraag een gratis adviesgesprek aan

Wanneer u het contactformulier op de pagina invult, zal een ervaren advocaat uit uw regio zo spoedig mogelijk vrijblijvend contact met u opnemen. Bellen kan natuurlijk ook, wij zijn te bereiken via het nummer 088 - 181 0 300.

Meer informatie of direct bezwaar laten maken

Door het invullen van het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze specialisten. U hoeft dan alleen uw contactgegevens in te vullen en uw vraag te stellen.

Als het u al geheel duidelijk is en u weet zeker dat u door één van onze advocaten bezwaar wilt laten maken, dan vult u alle velden in. Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee.

Een advocaat zal binnen 24 uur contact met u opnemen. Na het gesprek met u wordt een zogenaamd pro-forma bezwaar- (respectievelijk beroeps-) schrift opgesteld waarin uw dossier opgevraagd wordt bij het desbetreffende bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de gemeente of het UWV) en daarnaast om een extra termijn wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar (of beroep). Uw dossier wordt doorgaans binnen 1 á 2 weken door het bestuursorgaan opgestuurd aan uw advocaat. Zodra het dossier binnen is, zal uw advocaat hiervan een scan naar u toesturen. U kunt dan uw commentaar geven op de feiten die in het dossier staan en uw advocaat gaat kijken of het bestuursorgaan zich aan de wet, het eigen beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Samen met uw verhaal zal uw advocaat dan de gronden van het bezwaar aanvullen.