Bel mij terug
Direct bezwaar maken door een gespecialiseerde advocaat

Bezwaar tegen besluit over WIA of Wajong

Bezwaar ziektewet en WIA

Als u werkt en u valt uit met ziekte, kunt u gebruik maken van de ziektewet. Bij de beoordeling door een verzekeringsarts wordt gekeken of u geschikt bent voor uw eigen werk. Als dat niet zo is, bent u arbeidsongeschikt in het kader van de ziektewet. Een WIA-uitkering krijgt u als uw ziektewet uitkering eindigt en u niet meer in staat bent om meer dan 65 % van uw laastverdiende inkomen te verdienen. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. De nadruk bij de herkeuring WIA ligt op wat een uitkeringsgerechtigde nog wel kan (in tegenstelling tot de ziektewet en de oude "WAO").

Wajong

Een Wajong-uitkering is voor jonggehandicapten die op hun 18e verjaardag arbeidsongeschikt waren. Op dit moment vinden op grote schaal herkeuringen plaats vanwege de onderbrenging van de Wajong in de participatiewet. Evenals bij de WIA ligt de nadruk van de keuring op wat een arbeidsongeschikte nog wel kan. 

Bezwaar WIA, ziektewet of Wajong

Is uw aanvraag voor een WIA- of Wajong-uitkering door het UWV afgewezen, is uw ziektewet-uitkering beëindigd of hebt u een herkeuring gehad in het kader van de WIA of de nieuwe Wajong en en is bij deze keuring uw arbeidsongeschiktheidspercentage verlaagd? Dan kan een van onze gespecialiseerde advocaten u doorgaans bijstaan bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift bij het UWV of het instellen van  beroep bij de rechtbank.

In een bezwaarprocedure bij het UWV wordt uw volledige dossier herbeoordeeld. In eerste instantie gaat een andere verzekeringsarts u opnieuw keuren. De bevindingen van deze arts worden doorgegeven aan een tweede arbeidsdeskundige die gaat beoordelen welke mogelijkheden u nog hebt met de vastgestelde beperkingen. Bij beide beoordelingen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met hetgeen uw advocaat in samenspraak met u in het bezwaarschrift heeft aangevoerd.

Beroep

In een gerechtelijke procedure (beroep), vindt geen volledige herbeoordeling plaats, maar gaat de rechter kijken of het UWV zich aan de WIA-, Ziektewet- of Wajong-spelregels heeft gehouden. Vaak wordt alsnog besloten dat uw zaak aan een medische specialist wordt voorgelegd.  

Voorlopige voorziening

Naast het maken van bezwaar bij het UWV of het instellen van beroep, kan er ook om een voorlopige vvoorziening worden gevraagd bij de rechtbank als u in acute problemen bent of dreigt te komen. Bijvoorbeeld als uw verhuurder met huisuitzetting dreigt vanwege een betalingsachterstand of als het gas- en licht afgesloten gaat worden. In die gevallen kan uw zaak versneld aan de rechtbank worden voorgelegd.  Deze gaat dan in eerste instantie kijken of u een spoedeisend belang hebt en vervolgens of uw bezwaar kans van slagen heeft. Als beide vragen met ja beantwoord zijn, wordt het bestuursorgaan verplicht om gedurende de bezwaar- of beroepsprocedure uw uitkering door te betalen.

Neem contact op voor meer informatie.

Meer informatie of direct bezwaar laten makenDoor het invullen van het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze specialisten. U hoeft dan alleen uw contactgegevens in te vullen en uw vraag te stellen.

Als het u al geheel duidelijk is en u weet zeker dat u door één van onze advocaten bezwaar wilt laten maken, dan vult u alle velden in. Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee.

Een advocaat zal binnen 24 uur contact met u opnemen. Na het gesprek met u wordt een zogenaamd pro-forma bezwaar- (respectievelijk beroeps-) schrift opgesteld waarin uw dossier opgevraagd wordt bij het desbetreffende bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de gemeente of het UWV) en daarnaast om een extra termijn wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar (of beroep). Uw dossier wordt doorgaans binnen 1 á 2 weken door het bestuursorgaan opgestuurd aan uw advocaat. Zodra het dossier binnen is, zal uw advocaat hiervan een scan naar u toesturen. U kunt dan uw commentaar geven op de feiten die in het dossier staan en uw advocaat gaat kijken of het bestuursorgaan zich aan de wet, het eigen beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Samen met uw verhaal zal uw advocaat dan de gronden van het bezwaar aanvullen.