Direct bezwaar maken door een gespecialiseerde advocaat

Bezwaar tegen overige besluiten van de Belastingdienst

Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is bedoeld voor een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Tot 1 januari 2015 was hiervoor de alleenstaande ouderkorting en de aanvulling van de gemeente, SVB of UWV bestemd.

Het bedrag aan toeslag wordt bepaald door het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is bedoeld als bijdrage in de kosten van kinderopvang. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. 

Zowle het kindgebondne budget als de kinderopvangtoeslagworden van te voren uitbetaald en moeten achteraf verantwoord worden. Deze verantwoording moet aan strenge eisen voldoen. Hierbij gaat weleens iets mis omdat d esituatie gewijzigd is of de door uw verstrekte informatie niet goed verwerkt is door d ebelastingdienst. In dergelijke gevallen is het aan te raden u bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat.

Hij of zij kan u bijstaan bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift of het instellen van  beroep bij de rechtbank.

Indien u bezwaar maakt tegen een besluit en u kunt de uitkomst van de bezwaarprocedure niet afwachten omdat de uitvoering van het besluit onomkeerbare gevolgen heeft, dan kunt u de zaak in een spoedprocedure aan een rechter voorleggen. Deze procedure betreft een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in afwachting van de afhandeling van de bezwaarprocedure en is vergelijkbaar met een kort geding. Ook hangende een beroepsprocedure is een voorlopige voorziening mogelijk.

Neem contact op voor meer informatie.

Meer informatie of direct bezwaar laten makenDoor het invullen van het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze specialisten. U hoeft dan alleen uw contactgegevens in te vullen en uw vraag te stellen.

Als het u al geheel duidelijk is en u weet zeker dat u door één van onze advocaten bezwaar wilt laten maken, dan vult u alle velden in. Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee.

Een advocaat zal binnen 24 uur contact met u opnemen. Na het gesprek met u wordt een zogenaamd pro-forma bezwaar- (respectievelijk beroeps-) schrift opgesteld waarin uw dossier opgevraagd wordt bij het desbetreffende bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de gemeente of het UWV) en daarnaast om een extra termijn wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar (of beroep). Uw dossier wordt doorgaans binnen 1 á 2 weken door het bestuursorgaan opgestuurd aan uw advocaat. Zodra het dossier binnen is, zal uw advocaat hiervan een scan naar u toesturen. U kunt dan uw commentaar geven op de feiten die in het dossier staan en uw advocaat gaat kijken of het bestuursorgaan zich aan de wet, het eigen beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Samen met uw verhaal zal uw advocaat dan de gronden van het bezwaar aanvullen.