Direct bezwaar maken door een gespecialiseerde advocaat

Juridische bijstand op pro-deo basis

De bij Bezwaardesk.nl aangesloten advocaten werken allen ook op pro-deo basis. Pro deo (ook wel advocaat van onvermogen genoemd) houdt in dat de advocaat voor het maken en indienen van een bezwaarschrift subsidie krijgt en zijn kosten kan declareren bij de Raad voor Rechtsbijstand. Of u hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Daarnaast bestaat de voorwaarde dat het financiele belang van uw zaak minimaal € 500,- (op jaarbasis) moet zijn. Overigens kan alleen een advocaat subsidie krijgen voor rechtsbijstand en een jurist dus niet.

De hoogte van het gezamenlijke inkomen bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Via deze link, kunt u uitrekenen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en hoe hoog in uw geval de eigen bijdrage is.

Indien het inkomen van u en uw eventuele partner samen minder bedraagt dan de 120% van de bijstandsnorm (dit percentage is afhankelijk van de gemeente waarin u woont), kunt u ook voor uw eigen bijdrage subsidie krijgen in de vorm van bijzondere bijstand. Dat geldt overigens niet alleen voor de eigen bijdrage, maar ook voor eventueel verschuldigde griffierechten. Dit betekent dat in die gevallen bezwaar laten maken of beroep laten instellen door een gespecialiseerde advocaat geheel gratis is.

Indien u meer informatie wilt, kunt u vrijblijvend het contactformulier invullen.

Meer informatie of direct bezwaar laten maken

Door het invullen van het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze specialisten. U hoeft dan alleen uw contactgegevens in te vullen en uw vraag te stellen.

Als het u al geheel duidelijk is en u weet zeker dat u door één van onze advocaten bezwaar wilt laten maken, dan vult u alle velden in. Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee.

Een advocaat zal binnen 24 uur contact met u opnemen. Na het gesprek met u wordt een zogenaamd pro-forma bezwaar- (respectievelijk beroeps-) schrift opgesteld waarin uw dossier opgevraagd wordt bij het desbetreffende bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de gemeente of het UWV) en daarnaast om een extra termijn wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar (of beroep). Uw dossier wordt doorgaans binnen 1 á 2 weken door het bestuursorgaan opgestuurd aan uw advocaat. Zodra het dossier binnen is, zal uw advocaat hiervan een scan naar u toesturen. U kunt dan uw commentaar geven op de feiten die in het dossier staan en uw advocaat gaat kijken of het bestuursorgaan zich aan de wet, het eigen beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Samen met uw verhaal zal uw advocaat dan de gronden van het bezwaar aanvullen.