Bezwaar tegen WMO-beschikking

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015)

Als u langdurige zorg en/of maatschappelijke ondersteuning nodig heeft kunt u aanspraak maken op diverse voorzieningen die zijn geregeld in de Wmo en Wmo-verordeningen. Met ingang van 2015 is de nieuwe Wmo 2015 van toepassing en is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

U kunt een zorg- en/of hulpaanvraag indienen bij de gemeente. Vervolgens krijgt u een zogenaamd keukentafelgesprek zodat de gemeente kan beoordelen op welke voorzieningen van de Wmo u aanspraak kunt maken (huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding, woonvoorzieningen, speciaal vervoer etc). De gemeente kan de algemene en maatwerkvoorzieningen op drie manieren toekennen

-          zorg in natura (de gemeente regelt de huishoudleijke hulp) 

-          persoonsgebonden budget (PGB) (u mag de huishoudelijke hulp zelf inkopen)

-          financiële vergoeding (bijvoorbeeld voor een scootmobiel of een traplift)

Het doel van de nieuwe Wmo is met name gericht op het beperken van de zorgkosten. De gemeenten hebben op dit moment echter zelf weinig kennis over de beoordeling van de zorgbehoefte, waardoor veel verkeerde zorgindicaties worden afgegeven. Als gevolg van verkeerd beleid (niet in overeenstemming met de normen van het CIZ) worden vaak te weinig zorg- en/of hulpuren geïndiceerd en toegekend. Dit heeft inmiddels tot desastreuze en onnavolgbare omstandigheden geleid voor een groot aantal zorg- en hulpbehoevenden. U kunt te maken krijgen met de volgende besluiten.

-          besluit tot afwijzing zorg- en/of hulpaanvraag voor een bepaalde voorziening

-          besluit tot vermindering van het aantal uren voor zorg- en/of (huis)houdelijke hulp / vermindering van pgb

-          besluit tot beëindiging van de zorg- en/of hulpvoorziening

-          terugvordering van reeds betaald pgb

Bezwaar Wmo

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan adviseren wij voor het maken van bezwaar om telefonisch contact op te nemen met de bezwaardesk. Ook kunt u uw gegevens achterlaten via de website. Vervolgens zal een gespecialiseerde advocaat contact met u opnemen en veelal kosteloos (Meer info over kosten vindt u hier) de benodigde stappen nemen zoals het opstellen van een bezwaarschrift, zodat het besluit niet onherroepelijk wordt. U heeft immers een groot belang een zorg- en/of hulpindicatie die aansluit bij uw behoefte.

Beroep en hoger beroep

Als de gemeente uw bezwaarschrift ongegrond heeft verklaard of zij niet tijdig een besluit over uw zorg- en/of hulpaanvraag heeft genomen dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. In de beroepsprocedure zal de bestuursrechter het besluit en de beslissing op bezwaar inhoudelijk toetsen. Uiteindleijk kan de zaak ook voorgelegd worden aan de Centrale raad van Beroep (CRvB)

Voorlopige voorziening

De bezwaar- en beroepsprocedure kan enige maanden in beslag nemen. Als u direct zorg- en/of hulp nodig heeft en de uitkomst van de bezwaar- en/of beroepsprocedure niet kunt afwachten, kan een advocaat een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. De rechter kan de gemeente verplichten om u tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure van de benodigde zorg- of hulp of te voorzien. Dit is een voorlopige maatregel totdat de gemeente een beslissing op bezwaar heeft genomen of de bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.

Neem contact op voor meer informatie.

Meer informatie of direct bezwaar laten maken

Door het invullen van het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze specialisten. U hoeft dan alleen uw contactgegevens in te vullen en uw vraag te stellen.

Als het u al geheel duidelijk is en u weet zeker dat u door één van onze advocaten bezwaar wilt laten maken, dan vult u alle velden in. Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee.

Een advocaat zal binnen 24 uur contact met u opnemen. Na het gesprek met u wordt een zogenaamd pro-forma bezwaar- (respectievelijk beroeps-) schrift opgesteld waarin uw dossier opgevraagd wordt bij het desbetreffende bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de gemeente of het UWV) en daarnaast om een extra termijn wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar (of beroep). Uw dossier wordt doorgaans binnen 1 á 2 weken door het bestuursorgaan opgestuurd aan uw advocaat. Zodra het dossier binnen is, zal uw advocaat hiervan een scan naar u toesturen. U kunt dan uw commentaar geven op de feiten die in het dossier staan en uw advocaat gaat kijken of het bestuursorgaan zich aan de wet, het eigen beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Samen met uw verhaal zal uw advocaat dan de gronden van het bezwaar aanvullen.