Bezwaar urgentieverklaring

U bent waarschijnlijk op deze pagina terecht gekomen omdat u bezwaar wilt maken tegen de afwijzing van uw urgentieaanvraag voor een huurwoning en hiervoor hulp wilt van een urgentie advocaat of zelf op zoek bent naar tips en tricks.

In het navolgende zal eerst uitgelegd worden in welke situaties een urgentieverklaring kan worden verkregen en daarna wat u er aan kunt doen als de urgentie-aanvraag is afgewezen.

Wanneer is sprake van urgentie?

De urgentieverklaring, of ook wel voorrangsverklaring, kan bij elke gemeente worden aangevraagd als het nodig is voorrang te krijgen op een huurwoning. Een urgentieverklaring is dus een verklaring waarmee u voorrang krijgt op het huren van een woning bij bijvoorbeeld Woningnet. In sommige gevallen laat de gemeente door een bepaalde woningbouwvereniging urgentieverklaringen afgeven.

U krijgt niet zomaar voorrang in elke situatie; daarvoor moet er wel wat aan de hand zijn. De gemeente zal onderzoek doen naar de reden voor urgentie die u opgeeft in uw urgentieaanvraag. Daarnaast gelden er bepaalde voorwaarden voor de urgentieverklaring.

Noodsituaties

Wanneer is er nu sprake van een (ernstige) noodsituatie? Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer u bent gescheiden en met de kinderen de woning moet verlaten, uw woning wordt gesloopt, er geldproblemen zijn waar u niks aan kunt doen, u ernstige overlast ervaart door bijvoorbeeld een ex-partner of u ziek bent en u daardoor niet meer in de huidige woning kunt blijven wonen.

Voorwaarden

Ook al is er sprake van een noodsituatie, dan wil dat niet zeggen dat u ook een urgentieverklaring krijgt. U moet namelijk voldoen aan (strenge) voorwaarden. Er kan per gemeente sprake zijn van verordeningen en beleidsregels waarin de voorwaarden zijn opgenomen. Het kan een hele klus zijn deze regels uit te pluizen. Daar kan een van onze gespecialiseerde advocaten u bij helpen.

Kort gezegd spelen in ieder geval de volgende voorwaarden een rol:

-          De noodsituatie is niet door uw schuld ontstaan;

-          De noodsituatie was niet te voorkomen;

-          U heeft er alles aan gedaan een andere woning te vinden.

Bovendien moet u vaak inwoner zijn van de gemeente en hier al langer dan twee jaar staan ingeschreven.

Medische urgentie

Van medische urgentie is sprake wanneer uw medische toestand is gewijzigd en u hierdoor niet meer in uw woning kunt wonen. Stel u woont in een huurwoning op de eerste verdieping, die enkel is te bereiken via een trap. Maar door een ziekte of handicap kunt u niet traplopen. Of u kunt op een andere manier niet meer goed wonen in uw woning. Als dit niet is op te lossen door (simpele) aanpassingen, dan is uw huidige woning niet meer geschikt voor u. U heeft dan een andere woning nodig.

Mochten simpele aanpassingen in of aan uw woning nu wel voldoende zijn om de problemen op te lossen, dan is het de moeite waard om even na te gaan of u misschien in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het voorbeeld hierboven zou het dan kunnen gaan om de aanvraag voor een traplift. Hiervoor kunt u zich tot de gemeente richten. Mocht de gemeente uw verzoek om maatschappelijke ondersteuning afwijzen, dan kunt u daartegen in bezwaar.

Ook al is de medische noodzaak voor u duidelijk, de medische noodzaak voor een andere woning wordt altijd getoetst door de gemeente. Daarvoor wordt u gekeurd door een keuringsarts. Sommige gemeenten geven alleen een medische urgentie af voor lichamelijke klachten, anderen ook voor psychische klachten.

Bezwaar urgentie

Wanneer u een afwijzing van uw urgentieaanvraag hebt ontvangen en u het hiermee oneens bent, kunt u in bezwaar. Bezwaar houdt in dat u aangeeft bij de gemeente, of de woningbouwstichting, waarom u het niet eens bent met de beslissing. Uw bezwaarschrift (schriftelijk zoals een brief) moet binnen zes weken na verzending van het besluit bij de gemeente of woningbouwstichting binnen zijn. De verdere formele voorwaarden zijn dat u de brief moet ondertekenen, van een datum voorzien en uiteraard dat u aan moet geven waarom u het niet eens bent met het besluit. Na ontvangst van uw bezwaarbrief, duurt het tussen de 3 en 6 maanden voordat u een beslissing op bezwaar krijgt. Bent u het er dan nog niet mee eens, kunt u naar de rechter

Tips en tricks

Wij adviseren u om in uw bezwaarschrift aan te geven dat u graag uw dossier ontvangt en daarna nog de gelegenheid wilt krijgen om uw bezwaar tegen de afwijzing verder aan te vullen. De reden hiervoor is dat u op die manier kunt controleren of de gemeente wel alle informatie heeft die voor een zorgvuldige beslissing noodzakelijk zijn en of er niet bijvoorbeeld bewijsstukken die u bij uw aanvraag hebt gestuurd, zoek geraakt zijn.

Het tweede punt van advies is dat u via de website van uw gemeente de beleidsregels voor urgentie opzoekt en kijkt of deze in uw situatie goed zijn toegepast. Deze beleidsregels zijn overigens in bijna alle gemeentes anders. Dit is ook logisch omdat er in bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam of Utrecht  meer woningnood is en daarom de regels strenger moeten zijn.

Als het gaat om medische urgentie, doet u er goed aan om uw huisarts te vragen of deze uw aanvraag wil ondersteunen. De brief die u dan krijgt, kunt u ook meesturen bij uw bezwaar (uiteraard voor zover dit nog niet bij de aanvraag is gedaan).

Het laatste punt van ons advies is dat u kijkt of de beleidsregels van uw gemeente een zogenaamde hardheidsclausule heeft. Een hardheidsclausule in het kader van een urgentievaanvraag houdt in dat u, ondanks dat u volgens de formele regels niet in aanmerking zou komen voor een urgentieverklaring, u deze toch krijgt omdat er sprake is van een zeer bijzondere situatie. Dit is een situatie waar de gemeente geen rekening mee heeft gehouden toen de beleidsregels werden opgesteld.

Verder natuurlijk altijd het advies om uw bezwaarbrief aangetekend te verzenden. Zodoende hebt u bewijs dat u op tijd was.

Spoedprocedure

De term urgentie zegt het al een beetje; u hebt haast. Als u niet kunt wachten op een beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u direct bij het maken van het bezwaar ook vragen om een oordeel van een rechter in een spoedprocedure. Dit gaat middels een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. Meestal staat u dan binnen 2 weken voor een rechter en hebt u nog eens 2 weken later een uitspraak. De rechter toets 2 dingen. Of de zaak daadwerkelijk spoed heeft en of u een grote kans van slagen hebt om de zaak in bezwaar te winnen. De eerlijkheid gebied om te zeggen dat de slagingskansen bij de rechtbank niet heel groot zijn, maar het grote voordeel is dat u eerder zekerheid hebt omdat de gemeente de zaak ook moet voorbereiden en u doorgaans eerder een beslissing op bezwaar ontvangt en weet waar u aan toe bent.

Voordelen urgentie advocaat

U kunt zich in een urgentie zaak juridische hulp  krijgen van een advocaat. Een advocaat kan voor u bekijken of de wetgeving/beleidsregels wel juist zijn toegepast en of de gemeente wel goed heeft gekeken naar uw situatie in het licht van een eventuele hardheidsclausule. Verder kijkt een advocaat of er gevallen bekend zijn die heel erg op de uwe lijken en waar de gemeente de urgentieverklaring wel heeft moeten afgeven van de rechter. De advocaat zal alle gevonden argumenten mooi verwoorden in het bezwaarschrift en het eventueel verzoek tot het treffen vaneen voorlopige voorziening.

Het grootste voordeel van een advocaat is dat gemeenten doorgaans zorgvuldiger naar uw zaak kijken omdat ze weten dat er iemand meekijkt met verstand van zaken en ze ook geen zin hebben om door een rechter in het ongelijk gesteld te worden.

Kosten advocaat

De hulp van de advocaat is in veel gevallen nog gratis ook. Onze advocaten werken op basis van toevoeging, door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro-deo, ook wel advocaat van onvermogen). Het grootste deel van de kosten wordt betaald door de Raad voor Rechtsbijstand, terwijl u alleen maar een kleine eigen bijdrage betaalt. Het hangt van de hoogte uw (gezins-)inkomen af of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoe hoog de eigen bijdrage is. Als de laagste eigen bijdrage (op dit moment 148 euro) op u van toepassing is, krijgt u dit bedrag weer vergoed van de gemeente als bijzondere bijstand (hiervoor hoeft u geen ‘gewone’ bijstand te hebben). In veel gevallen kunt u dus hulp krijgen van een goedkope - of gratis - advocaat!

Medische herbeoordeling

Als u om medische redenen een urgentieverklaring heeft aangevraagd zal de gemeente nagaan of uw medische situatie er echt voor zorgt dat u op korte termijn een (andere) woning moet krijgen. De gemeente bekijkt dan ook of u binnen een halfjaar moet verhuizen. De gemeente beoordeelt dit niet zelf maar laat zich voorlichten door een keuringsarts. U wordt hiervoor naar een keuringsinstantie gestuurd. Als u het niet eens bent met de uitkomst van deze keuring, kunt u ook in bezwaar.

Hiervoor is het wel belangrijk om tegenbewijs aan te leveren. U kunt hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met uw huisarts of specialist. Is alle informatie al na de aanvraag beoordeeld, maar bent u het er toch niet mee eens, dan kunt u de zaak eigenlijk alleen nog winnen als u een contra-expertise (second opinion) laat doen en deze is voor u positief. Onze gespecialiseerde advocaten werken samen met het Expertise-Instituut in Apeldoorn. Het rapport van het Expertise-Instituut kan dan worden opgestuurd aan de gemeente of de rechtbank. Vaak kunt u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van deze second opinion.

Contact

Een urgentie advocaat kan u begeleiden bij al hetgeen hierboven staat beschreven. Wij raden dit ten zeerste aan als er voor u weinig of geen kosten aan verbonden en uiteraard omdat uw kansen een stuk groter zijn dan zonder advocaat!

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

 

Meer informatie of direct bezwaar laten maken

Door het invullen van het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze specialisten. U hoeft dan alleen uw contactgegevens in te vullen en uw vraag te stellen.

Als het u al geheel duidelijk is en u weet zeker dat u door één van onze advocaten bezwaar wilt laten maken, dan vult u alle velden in. Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee.

Een advocaat zal binnen 24 uur contact met u opnemen. Na het gesprek met u wordt een zogenaamd pro-forma bezwaar- (respectievelijk beroeps-) schrift opgesteld waarin uw dossier opgevraagd wordt bij het desbetreffende bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de gemeente of het UWV) en daarnaast om een extra termijn wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar (of beroep). Uw dossier wordt doorgaans binnen 1 á 2 weken door het bestuursorgaan opgestuurd aan uw advocaat. Zodra het dossier binnen is, zal uw advocaat hiervan een scan naar u toesturen. U kunt dan uw commentaar geven op de feiten die in het dossier staan en uw advocaat gaat kijken of het bestuursorgaan zich aan de wet, het eigen beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Samen met uw verhaal zal uw advocaat dan de gronden van het bezwaar aanvullen.