Bel mij terug
Direct bezwaar maken door een gespecialiseerde advocaat

Bezwaar tegen overige besluiten van de gemeente

Hebt u een ander besluit van de gemeente ontvangen waar u het niet mee eens bent? Voorbeelden hiervan zijn:

afwijzing van een (invaliden) parkeerkaart

In de meeste gemeenten geldt dat een invalidenparkeerkaart (ook wel gehandicaptenparkeerkaart) of parkeerplaats wordt verleend als u (zelfs met hulpmiddelen zoals een rollator of krukken) minder dan 100 meter kunt lopen. Dit oordeel is gebaseerd op een keuring door een door uw gemeente ingeschakelde arts. Het is echter mogeleijk om tegenbewijs te leveren als u het hier niet mee eens bent.  

weigering urgentieverklaring

Als er sprake is van een acute noodsituatie met betrekking tot uw huidige woonsituatie, kunt u van uw gemeente een urgentieverklaring krijgen. Hiermee krijgt u voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. In iedere gemeente bestaat ander beleid voor de criteria van urgentie. Wellicht is het beleid in uw situatie niet goed toegepast of komt u in aanmerking voor een hardheidsclausule. Neemt u contact met ons op als u zich wilt laten bijstaan in uw bezwaarzaak.

woningsluiting in verband met overlast (drugs of hennepkwekerij)

Op grond van het een bepaling in de Opiumwet heeft de Burgemeester de bevoegdheid om een woning te sluiten. Hiervoor is in veel gemeenten zogenaamd Domoclesbeleid ontwikkeld. Dit beleid is echter in veel gevallen dusdanig streng dat het niet in overeenstemming is met het doel van de door de wetgever gegeven bevoegdheid. U kunt door een gespecialiseerde advocaat laten toetsen of het beleid juist is uitgevoerd.

omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning hebt u nodig voor bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen, bomen te kappen of iets te veranderen in uw woonomgeving. Het kan zijn dat aan u een dergelijke vergunning wordt onthouden of dat tegen uw zin een vergunning aan iemand anders wordt verleend. In die gevallen staan wij u graag bij in een juridische procedure.

overig

Ook in andere gevallen kunt u zich door een van onze gespecialiseerde advocaten laten bijstaan bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift of het instellen van beroep bij de rechtbankals u een onjuist besluit van de gemeente hebt ontvangen.

Indien u bezwaar maakt tegen een besluit en u kunt de uitkomst van de bezwaarprocedure niet afwachten omdat de uitvoering van het besluit onomkeerbare gevolgen heeft, dan kunt u de zaak in een spoedprocedure aan een rechter voorleggen. Dit betreft een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in afwachting van de afhandeling van de bezwaarprocedure. Deze procedure is vergelijkbaar met een kort geding. Ook hangende een beroepsprocedure is een voorlopige voorziening mogelijk.

Neemt u contact op voor meer informatie.

Meer informatie of direct bezwaar laten makenDoor het invullen van het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze specialisten. U hoeft dan alleen uw contactgegevens in te vullen en uw vraag te stellen.

Als het u al geheel duidelijk is en u weet zeker dat u door één van onze advocaten bezwaar wilt laten maken, dan vult u alle velden in. Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee.

Een advocaat zal binnen 24 uur contact met u opnemen. Na het gesprek met u wordt een zogenaamd pro-forma bezwaar- (respectievelijk beroeps-) schrift opgesteld waarin uw dossier opgevraagd wordt bij het desbetreffende bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de gemeente of het UWV) en daarnaast om een extra termijn wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar (of beroep). Uw dossier wordt doorgaans binnen 1 á 2 weken door het bestuursorgaan opgestuurd aan uw advocaat. Zodra het dossier binnen is, zal uw advocaat hiervan een scan naar u toesturen. U kunt dan uw commentaar geven op de feiten die in het dossier staan en uw advocaat gaat kijken of het bestuursorgaan zich aan de wet, het eigen beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Samen met uw verhaal zal uw advocaat dan de gronden van het bezwaar aanvullen.