Bezwaar tegen afwijzing gehandicaptenparkeerkaart

Wilt u bezwaar maken tegen een afwijzing van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart en bent u daarom op deze pagina terechtgekomen? Wij nemen u mee in de belangrijkste aspecten in een procedure om een gehandicaptenparkeerkaart.

Wij zullen eerst bespreken wat een gehandicaptenparkeerkaart is, welke soorten er zijn en wat de voorwaarden zijn. Daarna komen de mogelijkheid tot het maken van bezwaar aan bod en suggesties wanneer u zelf bezwaar maken tegen een afwijzing.

Wat is een gehandicaptenparkeerkaart?

Per gemeente bestaat de mogelijkheid een “gehandicaptenparkeerkaart” aan te vragen. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u dichtbij de plek waar u wilt zijn parkeren. Voor informatie over hoe u een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt kunt u terecht op de website van de overheid: https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/gehandicaptenparkeerkaart-aanvragen en bij de verschillende gemeenten.

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart moet u ingeschreven staan in de basisregistratie van de gemeente. Als u niet bent ingeschreven kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij het Centraal Bureau voor de Afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Welke soorten zijn er?

Er zijn drie verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Het hangt van uw situatie af welke u nodig heeft. Als u zelf nog kunt autorijden, maar niet ver kunt lopen, kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Kunt u niet zelf autorijden én bent u slecht ter been, dan is er de passagierskaart. Er gelden meer voorwaarden, waarover hierna meer. Als laatste is er de instellingenkaart, voor instellingen waar gehandicapten verblijven. Dit artikel ziet op de eerste twee soorten. De passagierskaart kan ook worden aangevraagd voor kinderen. Ook zij moeten voldoen aan de voorwaarden.

Voor de bestuurders- en passagierskaart maakt het niet uit in welke auto u zit, omdat u de kaart bij u draagt. De kaart is persoonsgebonden en niet verbonden aan het voertuig. Als u op vakantie gaat in bijvoorbeeld Frankrijk kunt u de kaart ook gebruiken, omdat de kaart geldt binnen de Europese Unie. Voor de bestuurderskaart geldt natuurlijk dat u wel een rijbewijs moet hebben.

Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt verstrekt staat er op de bestuurderskaart een hoofdletter “B” en op de passagierskaart een hoofdletter “P”. Een gecombineerde kaart is ook mogelijk. De geldigheidsduur van een gehandicaptenparkeerkaart kan per gemeente verschillen. Doorgaans is de kaart echter vijf jaar geldig en als uw (medische) situatie duidelijk gelijk is gebleven, is een nieuwe medische keuring vaak niet nodig.

Voorwaarden

De basisvoorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn als volgt. U dient te zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie personen en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor een personenauto.
Verder zien de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart op uw medische situatie. Om vast te stellen of u aan de voorwaarden voldoet wordt u medisch onderzocht. Door de keuringsarts wordt beoordeeld of:

 • U een ziekte of handicap heeft
 • U problemen heeft met lopen
 • Uw ziekte of handicap permanent is
 • Uw ziekte of handicap erger kan worden
 • U minder dan 100 meter kunt lopen
 • U altijd in een rolstoel zit
 • U altijd afhankelijk bent van hulp van anderen
 • U behandeld kunt worden voor uw ziekte of aandoening waardoor de klachten verminderen

De keuringsarts beoordeelt uw situatie en schrijft een rapport. Op basis van dat rapport verstrekt de gemeente wel of niet een gehandicaptenparkeerkaart.

Gehandicaptenparkeerplaats

Naast de gehandicaptenparkeerkaart kunt u ook in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats. Er zijn drie soorten:

 1. Bij een blauw verkeersbord met een witte “P” en een wit rolstoelsymbool (verkeerdbord E6):
  Verkeersbord E6 - gehandicaptenparkeerplaats.png
 2. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij een woonhuis bijvoorbeeld;
 3. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding, wat inhoudt dat u er op een bepaalde tijd staat met uw voertuig voor bijvoorbeeld uw werk.

Een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning kunt u aanvragen bij uw gemeente. Het moet wel mogelijk zijn deze eventueel voor of vlakbij uw woning aan te leggen. Per gemeente zijn er beleidsregels opgesteld voor dergelijke aanvragen.

Bezwaar Gehandicaptenparkeerkaart

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u daartegen binnen zes weken (schriftelijk) in bezwaar. Schriftelijk is bijvoorbeeld met een brief. Die termijn van zes weken is belangrijk; als u die mist wordt uw bezwaar niet behandeld en staat de beslissing van de gemeente vast. Het schriftelijke bezwaar moet binnen 6 weken zijn ontvangen door de gemeente. Let er dus op dat uw bezwaar vóór het einde van de termijn binnen is bij de gemeente.

U moet in ieder geval uw naam en adresgegevens opnemen, de brief van een datum voorzien, het besluit waartegen u in bezwaar gaat omschrijven (kenmerk van het besluit), aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit en de brief ondertekenen. De gemeente hoort binnen zes weken na ontvangst op uw bezwaar te besluiten.

Als de gemeente op uw bezwaar wéér besluit dat u geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt, kunt u in beroep bij de rechtbank. U kunt hierbij gebruik maken van de hulp van een van onze gespecialiseerde advocaten.

Suggesties

Wij raden u aan om in uw bezwaarschrift uw dossier op te vragen bij de gemeente. Op die manier kunt u de stukken doornemen die de gemeente aan het besluit ten grondslag heeft gelegd. Zo kunt u bekijken of er fouten zijn gemaakt. Daarbij kunt u aangeven dat u uw bezwaar graag wilt aanvullen, zodat u wat langer de tijd heeft om te bekijken of de gemeente alle informatie wel juist heeft toegepast en of er nog iets mist.

Daarnaast is het goed de beleidsregels van uw gemeente door te nemen. Zo kunt u zien of de beleidsregels voor uw situatie goed zijn toegepast. Let op: de beleidsregels kunnen per gemeente verschillen.

Het is goed uw bezwaar te versterken met medische informatie van uw huisarts en/of andere behandelaars, indien u dit nog niet heeft gedaan bij de aanvraag. Dit maakt uw bezwaar sterker, omdat uit die medische informatie kan blijken dat u wel degelijk recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart.

In de beleidsregels staan vaak zogenoemde “hardheidsclausules” opgenomen. Bij een hardheidsclausule gaat het erom dat u aangeeft waarom u situatie bijzonder is en dus reden voor de gemeente om af te wijken van bepaalde regels en u tóch een gehandicaptenparkeerkaart moet krijgen.

Als laatste willen wij u meegeven dat u uw bezwaarschrift het best aangetekend kan versturen. Op die manier kunt u aantonen dat u het op tijd heeft verstuurd.

Gratis rechtsbijstand

De hulp van de advocaat is namelijk in veel gevallen nog gratis ook. Onze advocaten werken op basis van toevoeging, door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro-deo). Het grootste deel van de kosten wordt betaald door de Raad voor Rechtsbijstand, terwijl u alleen maar een kleine eigen bijdrage betaalt. Het hangt van de hoogte uw (gezins-)inkomen af of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Mocht uw inkomen nu te hoog zijn voor pro-deo, dan kan een van onze advocaten u uiteraard op betalende basis bijstaan. Eventueel kan er een vast bedrag worden afgesproken voor het behandelen van uw zaak. Misschien heeft u wel een rechtsbijstandsverzekering bij bijvoorbeeld DAS of ARAG. Ook in dat geval kan een van onze gespecialiseerde advocaten u bijstaan, in plaats van een jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar. De advocaat kan de zaak voor u aanmelden bij uw verzekeraar. Vaak is het zo dat de rechtsbijstandsverzekeraar instemt met een verzoek tot medische second opinion.

Medische second opinion

Bij een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart zal de gemeente nagaan of uw medische situatie er echt voor zorgt dat u dichtbij de plaats van bestemming moet kunnen parkeren. De gemeente beoordeelt dit niet zelf maar laat zich informeren door een specialist. U wordt naar een keuringsinstantie gestuurd. Onze gespecialiseerde advocaten werken samen met het Expertise Instituut in Apeldoorn. Om uw bezwaar of beroep extra kracht bij te zetten, is het mogelijk een second opinion te laten verrichten bij het Expertise Instituut. Een arts van het Expertise Instituut zal uw medische situatie beoordelen en vaststellen of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Het rapport kan vervolgens worden opgestuurd aan de gemeente of de rechtbank. Als u geen rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van deze second opinion. Als de gemeente vindt dat u bijzondere bijstand moet krijgen, voldoet de gemeente de kosten van de second opinion.

Daarnaast kunt u extra bewijsmateriaal verzamelen en opsturen aan de gemeente of de rechtbank, zoals informatie van uw huisarts of andere medische behandelaars. De advocaat doet dit echter ook graag voor u!

 

Meer informatie of direct bezwaar laten maken

Door het invullen van het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze specialisten. U hoeft dan alleen uw contactgegevens in te vullen en uw vraag te stellen.

Als het u al geheel duidelijk is en u weet zeker dat u door één van onze advocaten bezwaar wilt laten maken, dan vult u alle velden in. Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee.

Een advocaat zal binnen 24 uur contact met u opnemen. Na het gesprek met u wordt een zogenaamd pro-forma bezwaar- (respectievelijk beroeps-) schrift opgesteld waarin uw dossier opgevraagd wordt bij het desbetreffende bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de gemeente of het UWV) en daarnaast om een extra termijn wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar (of beroep). Uw dossier wordt doorgaans binnen 1 á 2 weken door het bestuursorgaan opgestuurd aan uw advocaat. Zodra het dossier binnen is, zal uw advocaat hiervan een scan naar u toesturen. U kunt dan uw commentaar geven op de feiten die in het dossier staan en uw advocaat gaat kijken of het bestuursorgaan zich aan de wet, het eigen beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Samen met uw verhaal zal uw advocaat dan de gronden van het bezwaar aanvullen.