Bezwaar maken tegen afwijzing of terugvordering TOZO

Is uw TOZO afgewezen? Of moet u geld terugbetalen? Laat nu bezwaar maken!

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

In maart 2020 heeft de overheid diverse maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Deze maatregelen hebben enorme financiële gevolgen voor veel zelfstandig ondernemers. Om deze ondernemers financiële steun te bieden zijn meerdere regelingen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).

Zelfstandig ondernemers kunnen op basis van de TOZO op twee manieren financiële ondersteuning krijgen:

  1. u krijgt een aanvullende uitkering tot het sociaal minimum inkomen
  2. u krijgt een lening voor doorlopende bedrijfslasten

De aanvraag op basis van de TOZO moet bij de gemeente worden ingediend.

Beslissing gemeente: afwijzing TOZO

De gemeente kan om meerdere redenen uw aanvraag op basis van de TOZO afwijzen. Als de aanvraag is afgewezen kan een gespecialiseerde advocaat tegen die beslissing bezwaar voor u maken. Het netwerk van de bezwaardesk bestaat uit meerdere gespecialiseerde advocaten die namens u bezwaar kunnen maken. Als u het contactformulier invult, zal een gespecialiseerde advocaat contact met u opnemen om de zaak vrijblijvend met u te bespreken.

Vraag direct een gratis gesprek aan via het contactformulier.

Of bel zelf: 088 - 181 0 300

Beslissing gemeente: voorschot TOZO

Na ontvangst van het aanvraagformulier besluit de gemeente of er al dan niet een voorschot wordt toegekend. Het voorschot ontvangt u dan binnen twee weken.

Beslissing gemeente: intrekking uitkering / terugvordering uitkering / boete

De gemeente kan achteraf controleren of u heeft voldaan aan de informatieplicht. Als blijkt dat er fraude is gepleegd omdat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt (bijvoorbeeld het verzwijgen van inkomsten) dan zal de gemeente besluiten de uitkering in te trekken. In dat geval zal de gemeente het aan u verstrekte bedrag van u terugvorderen. U moet de betreffende uitkering dan terugbetalen. Daarnaast kan de gemeente u een boete opleggen vanwege het schenden van de informatieplicht.

Ook tegen het besluit tot terugvordering van het te veel betaalde bedrag kan een bezwaarschrift worden ingediend.

Vrijblijvende hulp bij het maken van bezwaar of beroep

Het financieel belang is doorgaans groot. Daarom is het raadzaam de mogelijkheden vrijblijvend met een gespecialiseerde advocaat te bespreken. De advocaat kan namens u bezwaar maken. Als u acute financiële problemen heeft kan er tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend.

Worden kosten vergoed?

Bijstand van de advocaat is mogelijk kosteloos als u een rechtsbijstandverzekering hebt of aanspraak kan maken op gefinancierde rechtsbijstand. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zal bijstand worden verleend op basis van een uurtarief of een vaste prijsafspraak.

Vraag een gratis adviesgesprek aan

Wanneer u het contactformulier op de pagina invult, zal een ervaren advocaat uit uw regio zo spoedig mogelijk vrijblijvend contact met u opnemen.

Meer informatie of direct bezwaar laten makenDoor het invullen van het contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een vraag stellen aan één van onze specialisten. U hoeft dan alleen uw contactgegevens in te vullen en uw vraag te stellen.

Als het u al geheel duidelijk is en u weet zeker dat u door één van onze advocaten bezwaar wilt laten maken, dan vult u alle velden in. Als bijlage stuurt u dan een scan of goede foto mee van het besluit waar u tegen in bezwaar wilt. Als het gaat om een beroep, stuurt u de beslissing op bezwaar mee.

Een advocaat zal binnen 24 uur contact met u opnemen. Na het gesprek met u wordt een zogenaamd pro-forma bezwaar- (respectievelijk beroeps-) schrift opgesteld waarin uw dossier opgevraagd wordt bij het desbetreffende bestuursorgaan (bijvoorbeeld bij de gemeente of het UWV) en daarnaast om een extra termijn wordt gevraagd voor de aanvulling van de gronden van het bezwaar (of beroep). Uw dossier wordt doorgaans binnen 1 á 2 weken door het bestuursorgaan opgestuurd aan uw advocaat. Zodra het dossier binnen is, zal uw advocaat hiervan een scan naar u toesturen. U kunt dan uw commentaar geven op de feiten die in het dossier staan en uw advocaat gaat kijken of het bestuursorgaan zich aan de wet, het eigen beleid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Samen met uw verhaal zal uw advocaat dan de gronden van het bezwaar aanvullen.